top of page

CANICROSS

CANICROSS

CANICROSS

CANICROSS

DOGFITNESS

✓ Máte doma psího sportovce, kterého chcete kvalitně připravit na sezónu?

✓ Má Váš pes potíže s pohybovým aparátem nebo je po ortopedické operaci?

✓ Jste prostě a jenom vzorní a chcete předcházet případným potížím v seniorském věku?

IMG_8830.jpg

CO TO VLASTNĚ JE?

Dogfitness je komplex cvičení, která zvyšují sílu a ohebnost psích svalů. A jelikož sval pro svou práci potřebuje kyslík, pozadu nezůstává ani kardiorespiratorní soustava. Jedním dechem dodávám, že tato cvičení mají výrazný vliv na rozvoj propriocepce (polohocitu), neboli vědomí o svém těle. Práce s povrchy, překážkami a balančními pomůckami vyžaduje také porci psychické výkonnosti.

 

SVALY

Můžete namítnout, že síla a ohebnost psích svalů lze přece posílit přirozeným pohybem na procházkách nebo běháním. To bezesporu ano. Ovšem podstatné je, o jakých svalech je řeč. Tyto běžné aktivity posilují pouze velké svalové skupiny převážně na končetinách. Zatímco malé nenápadné svalíky mezi jednotlivými obratli (svalový korzet těla, core systém) zajišťující pevnost páteře, zůstávají tréninkem nedotčené. Páteř funguje jako most mezi dvěma pilíři. Je navržena tak, aby dokázala být velmi pevná, ale zároveň pružná. Proto, aby si mohla tyto dvě schopnosti zachovat, a tak odolávat náhlým a prudkým změnám, jako je například obyčejné házení míčku nebo běhání kolem plotu, musí být tyto svaly dostatečně silné.

 

KARDIORESPIRATORNÍ SYSTÉM

Sval pro svou práci potřebuje kyslík. Kyslík se do svalu dostává v molekule hemoglobinu na červených krvinkách. Na červenou krvinku se dostane v plicních sklípcích. Aby celý tento systém koloval, musí mít svůj pohon, svou pumpu, kterou je srdce.

Sval může pracovat aerobně, tedy za spotřeby kyslíku. Aerobní aktivita se vyznačuje nižší intenzitou a delší dobou trvání. Zjednodušeně řečeno, aerobní je pouze do té doby, dokud červené krvinky stíhají dodávat pracujícímu svalu kyslík. Když se přísun kyslíku stane nedostatečný, dochází k tzv. kyslíkovému dluhu a sval svou energii začne vyrábět z glukózy. Tento způsob práce se nazývá anaerobní.  Anaerobní aktivita ovšem neznamená, že kardiovaskulární systém si může dát pauzu, znamená pouze a jen to, že svalová vlákna začala využívat jiný a rychlejší zdroj energie. Kardiovaskulár dále pracuje na svoje maximum.

Anaerobní aktivity obecně posouvají výkon dál a zamezují stagnaci fyzičky. V dogfitness pracujeme jak s aerobní, tak anaerobní složkou, a proto se markantně podílí na kardiorespiratorním zdraví.

PROPRIOCEPCE

Propriocepce je tvořena mechanoreceptory uloženými ve svalech, šlachách a také ve vnitřním uchu. Tato drobná tělíska jsou zodpovědná za to, že pes dokáže vnímat změny vznikající ve svalech a uvnitř těla. Tyto informace jsou poté vedeny nervovým vlákny a míchou do mozku. Propriocepce je zodpovědná za koordinaci pohybu, udržení svalového tonu a průběh některých reflexů.

Předchůdci našich psů se každý den pohybovali v terénu, lovili kořist nebo bránili svou smečku. Využívali možnosti svého těla na maximum proto, aby mohli přežít. Životní styl dnešních psů a vliv plemenitby způsobil výrazné snížení schopnosti vnímat své tělo. Proto, aby 5 dní v týdnu leželi na gauči, nepotřebují dokonalou propriocepci. Představme si pak, co se stane s takovým tělem, když se například rozběhne za letícím diskem nebo prudce brzdí při chytání míčku. Nejen, že na takovou aktivitu je dobré mít připravené svaly, ale také je esenciální vědět, kam kladu tlapky. 

 

PSYCHICKÁ VÝKONNOST

Že se na sebevědomí podílí úspěch a překonávání překážek, není novinkou. U psů tomu není jinak. A práce s povrchy tomu jde příkladem. Všichni jsme určitě viděli psa, který obchází kanály, bojí se přejít most, mřížkované schody, přejít po kladině, skočit do náruče, pohybovat se na kluzké dlažbě. Aby pes dokázal takovým výzvám čelit, musí být v tomto ohledu dostatečně sebevědomý, což se neodmyslitelně pojí s dobrou propriocepcí. Jinými slovy, čím víc si budu vědom toho, co mé tělo dokáže, tím větší šanci mám na úspěšné zdolání překážky.  

Z jiných psích sportů dobře víme, že společný trénink je klíčem k budování vztahu se psem. Hledání cest, jež vedou k úspěchu, je základem komunikace. A bez komunikace není vztah. Proto i pravidelný trénink dogfitness posiluje vaše vzájemné pouto!

 

Naše lekce dogfitness jsou vedeny veterinární lékařkou. Důraz je kladen na bezpečný a kontrolovaný pohyb nejprve na zemi nebo stabilních targetech, posléze na balančních pomůckách.

bottom of page